Linkajánló

 

Ahogyan én...

 

Mondhatnám azt
ahogyan a fák
amikor reggelente
rám nevetnek...
De nem emlékszem
a platánok, gesztenyék
hogyan szeretnek
Ahogyan
Én
képes
vagyok
szeretni
szeretlek
Mondhatnám
ahogyan élő szervezetek
kapkodva oxigén után-
mély levegőt vesznek
Nem emlékszem
mások hogyan
szeretnek
Szeretlek, ahogyan
az én lélegzetem
megtelik veled
Csakis így
csakis így szeretlek
Mondhatnám
mint a partok
ha kapaszkodnak
hullámok után
apály-dagálykor üzennek
nekilóduló tengerész
akaratnak, szíveknek
Csalóka a víztükör
fodor fintora
Tudom is én
vizek, vagy
mások hogyan
is szeretnek?
Szeretlek
ahogyan
Én
szeretlek
Látod:
elmondhatatlanul...

 

Visszhangzó idő

 

Holdfény gubbaszt szavamon
szélbemártott nesz szitál
reménybezárt hangtalan panaszom
csak egy gyönge szárú perc-lián
csüngök rajta, fájón s hosszan
várom, hogy világom moccan
leigázva a visszhangzó időt
kiszámíthatatlan szóvivőt
szélbemártott nesz szitál
visszafénylik perc-lián
bukfencezik, ingerel
szamárfület mutat
hangicsálva távoli
tornyokat kutat
csöndkoldus
álmaimban,
mint a szú
a fában:
serceg
Hajnal
szavába
beleberreg
életírásomat
unottan röpteti
szavaimat elnyeli
keserűmandulákkal
eteti kényes gyomromat
szökteti boldog reményemet
ellopja legféltettebb csókomat
futnék előle-nem lehet-nem lehet
szárnyamon-lábamon-szívemen vaskeret
Holdfény gubbaszt szavamon, szélbemártott
nesz szitál, reménybezárt panaszom gyöngeszárú
perc-lián, csüngök rajta hosszan...

Pesthidegkút, 2006. június 25.

Hurutos pacsirta

Porhanyós homokban

meggörnyedt
vándor öntudat
Az ég felhőt cserélve
fényt mutat
Rámhal az árnyéka
látszat kincsem
hasad a vélt szándék
Nincsen nincsem,
Itt van mindenem
Suhanok nesztelen

Jártam csendedben
elnapolt idő
én, a hurutos pacsirta
Maholnap visszatérek
ha szép szárnyam kinő...
Én voltam ott, igen, én
porcelán-riadtan
félig-tisztán
félig-öntudatlan
sebesült hús ölében
fehéren ragyogó oázis
nyirkos ködben olvatag
szó, olcsó és banális
Homokká porladt szikla
Üstökös hőfokon égő
lélek, leértékelt líra

Igen, én voltam
Emlék nem vagyok
se holt, se tetszhalott
-Élek-
Itt van mindenem
Maholnap visszatérek
ahogy jöttem:
hirtelen...

 
Oldalmenü
Naptár